Flüdün Tarihsel Gelişimi

İnsanlık içi boş kemik, kamış, deniz kabukları, boynuz gibi nesnelere üfleyerek çeşitli sesler çıkarmışlardır. Bunlar ilk kullanılan flütler olarak kabul görmmektedir. Bu tür çalgılar daha çok dini ve askeri törenler, önemli günlerde anma kutlama, eğlence gibi etkinliklerde kullanılmışlardır.

Flütler en eski ve en yaygın olalarak kullanılan çalgılardır. Flüt örneğine ilk kez M.Ö. 2. yy da Erturya da yapılan bir kabartmada rastlanılmıştır. M.Ö. 2800 yıl öncesine ait mezarda sümerlere ait olduğu bilinen bir flüt bulunmuştur. Bu flütün aynı ölçülerine sahip bir benzeri yapılarak üflendiğinde do-re-mi-fa- diyez-sol-la-si seslerinin çıktığı görülmüştür. Sümerlerin kaği ve tigi dedikleri bu flüt kamıştan yapılmıştır.

Romalıların en çok kullandıkları çalgılar flüt ve trompet tir. Bu çalgıların öğrenilebilmesi için o dönemde iki okul açılmış, halka açık yerlerde konser verme hakkı, sadece bu okullardan mezun olanlara verilmiştir. Yunan mitolojisine göre ise flütü Apollon-Pallas ve Pan gibi tanrıların bulduğuna inanılır. Syrinx adı verillen ve yuan mitolojisinde Tanrı Pan ın buluşu olarak bilinen flüte de bu sebepe kamışların yan yana getirilmesiyle yapılan bir çalgıdır.

Leave a Comment