Yan Flüt Hakkında Temel Bilgiler

Yan Flüt Çalmak İsteyenlerin Yan Flütle İlgili Bilmesi Gereken Temel Bilgiler

Yan Flütün ne zaman ve nerde kim tarafından keşfedildiği net ve kesin olarak bilinmez lakin kadim yıllara dayanan bir enstrüman olduğu aşikardır. Eski Yunan devirlerinden tutun Orta Asya ve Latin Amerika’ya kadar eski yıllarda pek çok örnekleri bulunmaktadır. Yan Flütün anavatanın Dünya olduğunu söylersek yanlış bir tutum olmaz. Çoğu medeniyetlerde yer aldığı gözlemlenmiştir. Yan Flüt ilk başlarda bugünkü haliyle keşfedilmemiştir. Tarihi akış içerisinde bulunduğu toplum ve yakın tarihte virtüözü olduğu bazı sanatçılar tarafından güncellenmiş ve günümüze gelmiştir.

yan flüt kursu izmir karşıyakaYan Flüt üç ana bölümden ve parçadan oluşmaktadır. Bunlar Ağızlık, Gövde ve Kuyruk bölümleridir. Yan flüt silindir bir şekle sahiptir ağızlık bölümünde buluna deliğe doğru bir açıyla üflemesiyle ortaya çıkan sesleri perdeler aracılığı ile notalanarak ses çıkarılır. Dünyanın bilinen en eski çalgısının da Yan Flütün atası olduğu kabul edilen bir flüt olduğu kabul edilmektedir.

Yan flüt günümüzde orkestraların vazgeçilmezi olmuş özellikle klasik müzikte oldukça yaygın kullanılan üflemeli bir çalgıdır. Üflemesi en zor üflemeli çağılar arasındadır. Üfleme tekniklerinin ön planda olduğu enstrümana başlarken ilk olarak tutuş ve üfleme teknikleri üzerine çalışma yapılmaktadır. İlk başlarda üfleme üzerine çalışma yaparken zorluklar çekebilirsiniz. Bu sizi kesinlikle yıldırmamalıdır. Enstrümanı öğrenme yolundaki bu çalışmalar eşsiz melodilere açılan bir kapı olarak düşünün.

Enstrümanı ilk olarak elin aldığınızda doğru açıyı yakalayana kadar üflemeye devam edin. Yan Flütün çeşitli üfleme teknikleri vardır. Bu üfleme teknikleri sizin notayı çıkarmanızda ki önemli etkenlerdir biridir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse flütden tiz bir ses çıkarmak istediğiniz de yan flüt ağızlığına yatay bir pozisyonda üflemeniz gerekecektir. Eğer bas bir ses çıkarmak isterseniz ise ağızlığa dik bir pozisyonda üflemeniz yeterli olacaktır. Bu bağlamda Yan Flüt’de üfleme herşey demektir demek yanlış olmaz.

Başlangıç aşamasında ki bu egzersizleri sıkılmadan azimle yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde ileride daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelinebilir. Sadece doğru perdeye basmak yeterli değildir. Doğru açıyla üflemek doğru perdede doğru sesin çıkmasına yol açacaktır. Aksi halde doğru perdeye bassanız bile doğru sesi elde edemeyebilirsiniz. Sık sık yapacağınız üfleme alıştırmaları hem dudak pozisyonlarına aşinalık yaratmakla beraber doğru sesi bulduktan sonra o sesi yakalamaya çalışarak kulağınızın da gelişimine ön ayak olacaktır. Yan flüt çalmanın zorluğunun bu olmasının yanı sıra kulağınızın hızlı bir şekilde gelişecek olması büyük bir avantajınız olacaktır.

Başlangıç aşamasında ki bu alıştırmaları tam eksiksiz yaptığınız takdirde işin içine nota ve armoniyi de katarak gam çalışmalarına geçilmelidir. Yan flüt kursunda nota okuma büyük önem arz eder. Tüm sesleri notaya bakarak vereceğiniz için nota okumanızın zamanla hızlanması sizin için büyük kar olacaktır.

Yan flüt kursuna başlayınca flütde hemen şarkıya çalışmak yanlış bir tutumdur. Bu şekilde çalmaya çalıştığınız takdirde kulağınız seslere alışmadan, net ve temiz sesin farkına varamazsınız sizin için güzel gelen ses aslında tam anlamıyla doğru çıkarılan bir ses olmayabilir. Bunun için Yan Flüt çalarken uzun uzun gam seslerini vererek üflemede büyük yarar vardır.

Yan Flüt çalmaya başlarken akıllara en çok acaba ne kadar zamanda öğrenirim sorusu gelmektedir. Öğrenme sürecinin hızlılığı tamamen bireyin isteğine azmine ve disiplinli bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Verilen egzersizleri her gün eksiksiz ve tam olduğunu emin olup çalıştığınız taktirde 3 aylık bir periyoda istediğiniz şarkıyı çalabilir güzel melodileri yakalayabilirsiniz.

Leave a Comment